Stručni komentar za Cvrčkove vježbanke

Stručni komentar za Cvrčkove vježbanke

Cvrčkove vježbanke “Mala matematika” i “Moja okolina” predstavljaju igrovno-radne materijale prilagođene i primjerene za djecu uzrasta četiri do pet i pet do šest godina.Primjenom ovih igrovno-radnih listova na predškolskom uzrastu prednost se daje igri i učenju u vrtićkom okruženju i realnim životnim situacijama.

Sadržaji u pomenutim igrovno-radnim listovima omogućavaju integrisanje djece u redovan vrtićki program predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Oni su pažljivo odabrani, te su uvažene mogućnosti, potrebe, interesovanja i razvojne specifičnosti djece predškolskog uzrasta.

S obzirom da su djeca prije susreta sa igrovno-radnim listovima učila na osnovu iskustva u stvarnom svijetu intuitivno i kroz igru ovi pisani materijali pružaju postepen prelaz na simboličko-slikovni nivo, brojne čulne utiske, te perceptivno-motoričke i intelektualne aktivnosti. Zapravo, pružaju prelaz na viši nivo u dječjem kognitivnom razvoju.

U pomenutim Cvrčkovim vježbankama djeci je omogućeno da:

  • usmjeravaju pažnju i uoče ono što je bitno,
  • promišljaju, zaključuju, uopštavaju, povezuju, zaokružuju, podvlače, docrtavaju, precrtavaju, izrezuju, lijepe, boje, crtaju kroz problemsko i otkrivačko učenje,
  • uspostavljaju relacije, uočavaju uzrok, posljedicu i vezu među njima,
  • razvijaju koordinaciju oko-ruka, preciznost, urednost,
  • razvijaju voljnu pažnju i koncentraciju,
  • razvijaju konvergentno i divergentno mišljenje,
  • utvrđuju i proširuju stečena znanja o prostornoj i vremenskoj orijentaciji, mjerama i veličinama, osnovnim logičkim operacijama, brojevima, skupovima, te ih sistematizuju, uopštavaju, provjeravaju, primjenjuju i jačaju matematičke vještine.

Primjenom igrovno-radnih listova koji su didaktički uobličeni, u kojima su crteži i slike predstavljeni domišljato, jasnim bojama i na dječiji način, podstiče se i komunikacija sa drugom djecom i odraslim. Odrasli, vaspitači i roditelji, mogu već postojeća dječija iskustvena znanja iz stvarnog svijeta da dovedu u vezu sa sadržajem lista i motivišu ih za aktivnost. U početku odrasli djeci praktično pomažu u rješavanju zadataka, dočim kasnije tokom samostalnog rada djeca sama rješavaju zadatke.

OSTAVI KOMENTAR

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *